Personeelsadvies

“de mens is de motor van de organisatie; zorg er daarom goed voor”
MK consulting levert praktisch personeelsadvies en training aan midden- en klein bedrijf.
MK consulting kan u helpen met het opzetten van een personeelsafdeling. Hierbij kunt u denken aan: personeelsadministratie, het maken van de arbeidsvoorwaarden, het maken van de arbeidsovereenkomsten, de opbouw van een personeelsdossier. Het maken van functieprofielen, het implementeren van een gesprekscyclus (functionerings- en beoordelingsgesprekken).
Wij adviseren over rechtspositionele vraagstukken en sociale zekerheid. Tevens kunnen wij ondersteuning bieden bij reorganisaties.
Wij kunnen ook ondersteuning bieden bij uw werving en selectieprocedure; zorgen voor de juiste persoon op de juiste plaats.